Lähetä meille viesti

  Westpak verkkosivuston ja digimyynnin kehittäminen

  Verkkosivu-uudistus avaimet käteen -pakettina

  Westpak Oy Ab:n verkkosivu-uudistuksen lähtökohtana oli tehdä kaikki uudelleen, paremmin kuin aiemmin, avaimet käteen pakettina. Westpak on vuonna 2008 perustettu joustopakkausmateriaalien valmistaja, jonka konttori ja tuotantotilat sijaitsevat Säkylässä, Satakunnassa.

  Projektin kohokohdat

  • Yrityksen uusi visuaalinen ilme

  • Westpakin sisällöntuotanto ja visuaalinen ilme

  • Verkkosivun kokonaisvaltainen uudistus ilman lisäosia

  • Tilausjärjestelmän suunnitelu ja toteutus

  Westpak Oy

  westpak.fi

  Yhteistyömme Westpakin kanssa oli alkanut myyntimateriaalien merkeissä, mutta myös verkkosivusto uudistus oli vieraillut palaveripöydässä aiemminkin. Lopulta kun aika oli oikea, loimme alustavan budjettiarvion laajasta kokonaisuudesta, jonka jälkeen siirryimme noudattamaan perinteistä verkkosivu-uudistusprosessiamme.

  Tavoiteworkshopin jälkeen olemme viisaampia uudistuksen laajuudesta, budjetista ja mittareista

  Verkkosivu-uudistus alkaa aina tavoiteworkshopista. Joissakin tapauksissa workshoppeja on syytä pitää useampia, kuten Westpakin kanssa järjestimme kaksi yhteistä tapaamista. Workshoppien aiheena oli sivustouudistuksen tavoitteet sekä ominaisuudet. Koostamme palavereihin valmiiksi vanhojen sivustojen analytiikat sekä suositeltavat ominaisuudet,jolloin suunnittelusessiot pysyvät tehokkaina paketteina.

  Westpakilta workshoppeihin osallistui johto sekä suunnittelu- ja myyntitiimit. Verkkosivuston on syytä tukea sekä yrityksen omia prosesseja, joten mitä laajemmalta skaalalta toiveita ja tarpeita saadaan esille, sen parempi. Näiden pohjalta voimme kirjata välttämättömät ominaisuudet, jotka sivustolle halutaan ja rajattua projektin laajuutta.

  Erityisesti kannustamme workshoppeihin osallistumaan myyntitiimejä, sillä lähtökohtanamme on aina auttaa verkkosivustouudistuksella yrityksen myyntiä. Myyjillä on paras kontakti sekä nykyisiin että potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin, jolloin sivuston sisältöön- ja ominaisuuksiin voidaan kehittää myyntiä tukevia toimenpiteitä. Myynnilliset mittarit ovat monelle yritykselle tulevaisuutta ajatellen houkuttelevin mittari sivustouudistuksissa.

  Kun tarvittavat ominaisuudet ja sivuston laajuus on kasassa, pystymme vahvistamaan tarvittavan budjetin sivustouudistukselle.

  Verkkosivu-uudistuksen rakenne- ja sisältösuunnittelulla vaikutetaan käyttökokemukseen ja käyttäjäpolkuhin

  Hyvä suunnittelu on kaiken perusta. Workshopeissa vedettyjen suuntaviivojen perusteella lähdemme analysoimaan sivustolle toteutettavaa rakennetta sekä reittejä, joita tavoiteltu kohderyhmä haluaa oletetusti seurata.

  Yksinkertainen päävalikko palvelee monesti loppukäyttäjää parhaiten:

  • Etusivu
  • Palvelut
  • Referenssit
  • Yritys
  • Ota yhteyttä

  Tässä rakenteessa on syytä huomioida, että sivustolle tullaan eri reittejä ja käyttäjä ei välttämättä kertaakaan tule päätymään sivuston etusivulle. Esimerkiksi hakukoneoptimoiduille referenssisivuille päätyy käyttäjiä suoraan hakukoneista antamiensa hakusanojen perusteella. Kohderyhmänä tälle segmentille voidaan asettaa myös suurempia odotuksia konversion suhteen. Tästä syystä navigoitavuus sivuston alasivuilla tulee myös säilyä loogisena, jotta tavoitteisiin päästään mahdollisimman tehokkaasti.

  Laadukas verkkosivu-uudistus toteutetaan sisältö edellä

  Sisältö on hyvä toteuttaa sisältösuunnitelman jälkeen ennen verkkosivuston ulkoasusuunnitelmaa. Sivuston tulee näyttää visuaalisesti hyvältä oikealla sisällöllä. Westpakin sivustolle toteutimme sisällöt suomeksi, jonka jälkeen käännöstoimisto alkoi työstämään käännöksiä englanniksi ja ruotsiksi.

  Infograafi onnistuneesta verkkosivu-uudistuksesta
  Täysikokoinen kuva

  Westpakin uuden sivuston sisällöt suunniteltiin ensisijaisesti palvelemaan sivuston käyttäjää. Sisällölliseen hakukoneoptimointiin kiinnitimme huomiota erityisesti referenssitekstien kohdalla. Kaikki sisällöt toteutettiin haastattelemalla Westpakin henkilökuntaa sekä asiakkaita.

  Etusivun sisältö muodostui sivuston muun sisällön osista. Näin käyttäjä, joka saapuu suoraan etusivulle, löytää nopeasti etsimänsä. Kuitenkin tavoitteenamme on vaikuttaa käyttäjän kulkuun sijoittelulla, mikäli käyttäjä ei tiedä mitä etsii.

  Tekninen toteutus aloitetaan vasta kun suunnitelmat on hyväksytty

  Pidimme Westpakin kanssa eri työvaiheiden jälkeen palavereja, jolloin pystyimme saman pöydän ääressä käymään suunnitellut toimenpiteet läpi. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu tarvittaessa yksi korjauskierros, jolloin toteutetaan kaikki muutokset kerralla. Näin prosessi pysyy hallittavana molempien osapuolien kannalta.

  Ennen teknistä toteutusta toimitimme Westpakille nähtäville sivuston ulkoasusuunnitelman prototyypin muodossa. Prototyypissä asiakas pystyy selaimella selailemaan sivustoa ennen kuin riviäkään koodia on kirjoitettu.

  Kun ulkoasusuunnitelmaan on tehty toivotut korjaukset ja suunnitelma on hyväksytty alkaa tekninen toteutus. Tekninen toteutus on vaihe, jonka monet mieltävät ”kotisivun tekemiseksi”, mutta tavoitteellinen kokonaisuus sisältää huomattavan määrän muita toimenpiteitä.

  Verkkosivu-uudistuksen toteutusvaiheessa huomioimme asiakkaan toiveet sivuston hallittavuudesta sekä workshopeissa päätetyt erikoiselementit myynnin edistämiseksi. Lisäksi toteutamme lukuisia teknisen hakukoneoptimoinnin ominaisuuksia oletuksena asiakkaillemme, jotta sivusto on lähtökohtaisesti kilpailijoiden sivustoa tehokkaampi. Tavoiteworkshopissa nousee yleensä erityistoiveita esille myös optimointiin liittyen.

  Valokuvaus ja videotuotanto onnistuu teknisen toteutuksen kanssa rinnakkain

  Westpakilla oli verkkosivu-uudistuksen alkuvaiheessa vähän kuvia tuotantotiloistaan ja henkilökunnastaan. Suunnittelemalla tehokkaat kuvauspäivät, pystymme rakentamaan yritykselle laadukkaan oman kuvapankin, josta löytyy tulevaisuudessa kuvia sosiaaliseen mediaan ja mediatiedotteisiin. Kuvapankin täydentäminen onnistuu jatkossa ketterillä täsmäiskuilla. Yhden kuvauspäivän aikana kuvasimme Westpakin henkilöstöstä profiilikuvat sekä tuotantotiloista fiiliskuvia sivuston kuvitukseksi.

  Etusivulle olimme suunnitelleet myös pienen videoelementin, jonka tehtävänä on viestiä EGP-tekniikan laajaa väriavaruutta tekemättä etusivusta levotonta ja tyylitöntä. Päätimme toteuttaa rauhallisen animaation 3D-mallintamalla, sillä animaatiossa ei voida nostaa yksittäisiä asiakasbrändejä esille.

  Viimeiset silaukset ja verkkosivusto on valmis julkaistavaksi

  Asiakas on tässä vaiheessa osallistunut palavereihin, muutamaan haastatteluun sekä kommentoinut ja hyväksynyt suunnitelmat sekä käynyt valokuvattavana omissa tiloissaan. Näin laajan kokonaisuuden tilaaminen yhdeltä toimijalta säästää aikaa ja lopputulos on yhtenäinen, toimiva ja näyttävä.

   Lähetä Klausille viesti

   Haluatko tietää lisää verkkoratkaisuista? Kerron mielelläni lisää.

   Klaus Mäkelä

   Klaus Mäkelä

   Digiratkaisut
   +358503270701
   klaus@betta.fi

    Lähetä Klausille viesti