Lähetä meille viesti

  Tietosuojaseloste

  Betta Digital Oy

  Tervehdys! Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Jos pohdit, että millä tolalla meillä ovat tietoturva-asiat, niin tältä sivulta saat vastauksen. Jos sinulla on kysyttävää aiheesta vielä tämän luettuasi, niin voit kääntyä tietosuojavastaavamme Klaus Mäkelän puoleen: +358 50 327 0701, palvelu@betta.fi.

  1. Rekisterinpitäjä

  Betta Digital Oy

  Yhteystiedot:
  Kauppiaskatu 11 D 32
  20100 Turku

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

  Betta Digital Oy
  Kauppiaskatu 11 D 32
  20100 Turku
  +358 50 327 0701
  palvelu@betta.fi

  2. Rekisteröidyt

  Betta Digitalin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri.

  3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

  • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
  • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteiden hoitaminen
  • Sidosryhmien informoimiseen
  • Suoramarkkinointi
  • Analytiikka

  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • viesti/viestit
  • asiakastyyppi
  • rekisteröitymisaika
  • asiakkaan mahdollinen hyväksyminen tai kielto tietojensa luovuttamiseen ja käsittelyyn suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten
  • Analytiikan tieto (kohta 5.)

  5. Anonymisoitu tieto

  Jotta voisimme kehittää verkkopalveluitamme voimme käyttää kolmannen osapuolen analyysityökaluja. Tällaisia työkaluja ovat mm. Google Analytics ja Tawk.to. Tietojen kerääminen on automaattista, ja tiedot anonymisoidaan keräysvaiheessa. Kerättyjä tietoja on mm:

  • IP-osoite (ja sijaintimaa)
  • Käyttäjän toiminta verkkopalvelussa
  • Käytetyn laitteen tyyppi
  • Selaimen tyyppi ja kieliasetukset
  • Referrer-tieto

  Lisää tietoa analytiikan anonymisoinnista:
  https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

  6. Analytiikan käyttö

  Käytämme anonymisoitua analytiikkaa säännönmukaisesti:

  • Markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
  • Käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten tutkimiseen
  • Liiketoiminnan suunnitteluun sekä tuotekehitykseen
  • Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
  • Palveluiden personointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen

  7. Evästeet ja muut seurantatekniikat

  Verkkopalvelu sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä (”keksejä”). Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Verkkopalveluiden käytön yhteydessä. Kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeistä saatua anonymisoitua tietoa kohdennettua mainontaa varten muissa verkkopalveluissa. Verkkopalvelumme saattavat myös sisältää sosiaalisen median liitännäisiä.

  Käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua varmistaaksemme että lomakkeiden lähettäjänä on luonnollinen henkilö. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Inc:n tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Inc:n tietosuojakäytännöistä löydät palvelun nettisivuilta:
  https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi

  8. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena ja omakätisesti allekirjoitettuna, tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Betta Digital Oy, Linnankatu 61, 20100 Turku.

  Tarkastusoikeus

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  9. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakas voi myös luovuttaa tietojaan verkkolomakkeen kautta. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.

  Anonymisoitu tieto kerätään kolmansien osapuolien analytiikkatyökalujen avulla, kuten Google Analytics ja palvelimen tiedoista.

  10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Emme luovuta EU-alueen ulkopuolelle henkilötietoja, jollei yritys ole liittynyt Privacy Shield -järjestelmään. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

  YritysMaaJos EUn ulkopuolellaToimintoPäivitetty
  Hetzner Online GmbHSaksaPalvelintoiminnat21.04.2018
  SendinBlueRanskaSähköpostipalveluita21.04.2018
  MailerliteLiettuaSähköpostipalveluita21.04.2018
  MailgunYhdysvallatPrivacy ShieldSähköpostipalveluita21.04.2018
  GoogleYhdysvallatPrivacy ShieldSähköposti, analytiikka, mainonta21.04.2018
  Tawk.toYhdysvallatAnonymisoituChat-palvelu21.04.2018
  HubspotYhdysvallatPrivacy ShieldAsiakassuhteiden hoito21.04.2018
  FacebookYhdysvallatPrivacy ShieldMainonta21.04.2018
  PaytrailSuomiVerkkomaksut21.04.2018

  11. Käsittelyn kesto

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
  • Anonymisoituja tietoja säilytetään 26 kuukautta

  12. Henkilötietojen käsittelijät

  Asiakastietoja käsittelevät henkilöt, jotka hoitavat asiakassuhdetta tai sidosryhmätoimintaa. Rekisteriin on myös pääsy työntekijöillä, jotka vastaavat palvelintoiminnan ylläpidosta. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  13. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  14. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisteriin on pääsy vain Betta Digital Oy:n työntekijöillä.

  Sähköinen aineisto:

  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Näissä ehdoissa kuvattujen tilanteiden lisäksi tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

  Manuaalinen aineisto:

  Säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.