Lähetä meille viesti

    Tietosuojaseloste

    Betta Digital Oy

    Tervehdys! Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Jos pohdit, että millä tolalla meillä ovat tietoturva-asiat, niin tältä sivulta saat vastauksen. Jos sinulla on kysyttävää aiheesta vielä tämän luettuasi, niin voit kääntyä tietosuojavastaavamme Klaus Mäkelän puoleen: +358 50 327 0701, palvelu@betta.fi.

    1. Rekisterinpitäjä

    Betta Digital Oy

    Yhteystiedot:
    Kauppiaskatu 11 D 32
    20100 Turku

    Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

    Betta Digital Oy
    Kauppiaskatu 11 D 32
    20100 Turku
    +358 50 327 0701
    palvelu@betta.fi

    2. Rekisteröidyt

    Betta Digitalin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri.

    3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

    • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
    • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

    Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

    Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

    • Asiakassuhteiden hoitaminen
    • Sidosryhmien informoimiseen
    • Suoramarkkinointi
    • Analytiikka

    4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

    Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

    • etunimi
    • sukunimi
    • sähköpostiosoite
    • puhelinnumero
    • viesti/viestit
    • asiakastyyppi
    • rekisteröitymisaika
    • asiakkaan mahdollinen hyväksyminen tai kielto tietojensa luovuttamiseen ja käsittelyyn suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten
    • Analytiikan tieto (kohta 5.)

    5. Anonymisoitu tieto

    Jotta voisimme kehittää verkkopalveluitamme voimme käyttää kolmannen osapuolen analyysityökaluja. Tällaisia työkaluja ovat mm. Google Analytics ja Tawk.to. Tietojen kerääminen on automaattista, ja tiedot anonymisoidaan keräysvaiheessa. Kerättyjä tietoja on mm:

    • IP-osoite (ja sijaintimaa)
    • Käyttäjän toiminta verkkopalvelussa
    • Käytetyn laitteen tyyppi
    • Selaimen tyyppi ja kieliasetukset
    • Referrer-tieto

    Lisää tietoa analytiikan anonymisoinnista:
    https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

    6. Analytiikan käyttö

    Käytämme anonymisoitua analytiikkaa säännönmukaisesti:

    • Markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
    • Käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten tutkimiseen
    • Liiketoiminnan suunnitteluun sekä tuotekehitykseen
    • Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
    • Palveluiden personointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen

    7. Evästeet ja muut seurantatekniikat

    Verkkopalvelu sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä (”keksejä”). Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Verkkopalveluiden käytön yhteydessä. Kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeistä saatua anonymisoitua tietoa kohdennettua mainontaa varten muissa verkkopalveluissa. Verkkopalvelumme saattavat myös sisältää sosiaalisen median liitännäisiä.

    Käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua varmistaaksemme että lomakkeiden lähettäjänä on luonnollinen henkilö. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Inc:n tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Inc:n tietosuojakäytännöistä löydät palvelun nettisivuilta:
    https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi

    8. Rekisteröidyn oikeudet

    Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena ja omakätisesti allekirjoitettuna, tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Betta Digital Oy, Linnankatu 61, 20100 Turku.

    Tarkastusoikeus

    Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

    Oikeus tietojen oikaisemiseen

    Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

    Vastustamisoikeus

    Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

    Suoramarkkinointikielto

    Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

    Poisto-oikeus

    Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

    On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

    Suostumuksen peruuttaminen

    Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

    Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

    Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

    Valitusoikeus

    Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

    Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
    www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

    9. Säännönmukaiset tietolähteet

    Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakas voi myös luovuttaa tietojaan verkkolomakkeen kautta. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.

    Anonymisoitu tieto kerätään kolmansien osapuolien analytiikkatyökalujen avulla, kuten Google Analytics ja palvelimen tiedoista.

    10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

    Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Emme luovuta EU-alueen ulkopuolelle henkilötietoja, jollei yritys ole liittynyt Privacy Shield -järjestelmään. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

    YritysMaaJos EUn ulkopuolellaToimintoPäivitetty
    Hetzner Online GmbHSaksaPalvelintoiminnat21.04.2018
    SendinBlueRanskaSähköpostipalveluita21.04.2018
    MailerliteLiettuaSähköpostipalveluita21.04.2018
    MailgunYhdysvallatPrivacy ShieldSähköpostipalveluita21.04.2018
    GoogleYhdysvallatPrivacy ShieldSähköposti, analytiikka, mainonta21.04.2018
    Tawk.toYhdysvallatAnonymisoituChat-palvelu21.04.2018
    HubspotYhdysvallatPrivacy ShieldAsiakassuhteiden hoito21.04.2018
    FacebookYhdysvallatPrivacy ShieldMainonta21.04.2018
    PaytrailSuomiVerkkomaksut21.04.2018

    11. Käsittelyn kesto

    • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
    • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
    • Anonymisoituja tietoja säilytetään 26 kuukautta

    12. Henkilötietojen käsittelijät

    Asiakastietoja käsittelevät henkilöt, jotka hoitavat asiakassuhdetta tai sidosryhmätoimintaa. Rekisteriin on myös pääsy työntekijöillä, jotka vastaavat palvelintoiminnan ylläpidosta. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

    13. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

    Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

    14. Rekisterin suojauksen periaatteet

    Rekisteriin on pääsy vain Betta Digital Oy:n työntekijöillä.

    Sähköinen aineisto:

    Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Näissä ehdoissa kuvattujen tilanteiden lisäksi tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

    Manuaalinen aineisto:

    Säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.