Lähetä meille viesti

  Sivustouudistus saavutettavuusdirektiivin ehdoilla

  Suunnittelimme ja toteutimme pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean verkkosivu-uudistuksen. Sivuston laajan sisältömäärän sekä saavutettavuusdirektiivin vaatimusten vuoksi huolellisella suunnittelulla oli projektissa suuri merkitys.  

  Projektin kohokohdat

  • Asiakkaan todellisten tarpeiden kartoittaminen ja niiden mukaisen sivuston kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus

  • Saavutettavuusdirektiivin AA-tason vaatimusten täyttäminen

  • Sujuvan sivuston ylläpidon ja sisällön julkaisun mahdollistaminen

  Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia

  urhea.fi

  Heti projektin alussa kartoitimme tärkeimmät sivuston toteutuksessa huomioon otettavat asiat. Näitä olivat ulkoasu, sisältömäärän jaottelu järkevään rakenteeseen, ylläpidon sujuvuus sekä saavutettavuusdirektiivin vaatimukset.

  Suuren sisältömäärän haasteet

  Sivustouudistuksen tärkeäksi etapiksi muodostui sisältökartan luominen, sillä se tarvittiin, jotta pystyimme hahmottamaan, millainen rakenne sivustolle oli järkevintä luoda. Urhealla oli jo valmiiksi paljon laadukasta sisältöä, mutta aiemman sivuston rakenteen vuoksi sisällöstä ei saatu kaikkea hyötyä irti. 

  – Suunnitteluvaiheessa mietimme urheilijan polkua, eli sitä, minkä ikäisenä mitkäkin asiat tällä sivustolla ovat urheilijalle ajankohtaisia. Tämän perusteella jaottelimme sisältöä ja loimme sivurakenteen, selvittää projektia vetänyt Roope Lehmuslehto

  Suuren sisältömäärän vuoksi päädyimme valikkorakenteeseen, jossa päävalikkoa klikkaamalla aukeaa lisää alatason valikoita. Valikkorakenne tukee osaltaan ikäryhmäjaottelua, eli eri-ikäisten urheilijoiden on helppo löytää sivustolta juuri heitä koskevaa sisältöä.  

  Oman haasteensa laajaan sisältömäärään toi myös se, että sivuston tulisi puhutella tasapuolisesti eri lajien harrastajia.

  – Tämä tuli erityisesti huomioida ulkoasussa ja kuvavalinnoissa. Kaikkien lajiryhmien tulee yhtä lailla tuntea itsensä huomioiduksi, Lehmuslehto tiivistää.

  Helppokäytettävyys ja löydettävyys
  Sisältö pitää olla helposti löydettävissä suuresta sisältömäärästä huolimatta. Helppokäyttöinen valikkorakenne ja älykäs hakutoiminto auttavat tässä.

  Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset

  Julkisrahoitteista avustusta saavana järjestönä Urhea-säätiön on täytettävä verkkosisällön saavutettavuusohjeiden AA-taso. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa julkisia toimijoita toteuttamaan verkkopalvelut siten, että ne täyttävät vähintään A- ja AA-tason vaatimukset. Tällä halutaan varmistaa se, että myös vammaiset tai eri tavoin toimintarajoitteiset henkilöt voivat itsenäisesti käyttää verkkopalveluja. 

  – Saavutettavuussohjeiden täyttäminen otettiin huomioon heti suunnitteluvaiheessa. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että sivustosta tehtiin visuaalisesti selkeä ja käytetyt visuaaliset elementit tehtiin myös tekstinä luettavaan muotoon. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että näkövammaisten käyttäjien ruudunlukuohjelmat pystyvät tulkitsemaan sivun sisältöä oikein, selittää Lehmuslehto. 

  Ylläpidon sujuvuus 

  Urhealaiset tuottavat jatkuvasti sivustolle uutta sisältöä, joten sivuston ylläpidosta oli tärkeää tehdä sujuvaa. Uusi sisältö on helppo kategorisoida julkaistavaksi halutuille sivuille, mikä helpottaa sisällön julkaisua ja ylläpitoa laajalla sivustolla.     

  Myös yhteystietojen ylläpidosta haluttiin tehdä sujuvaa. Urhean henkilöstö on laaja, ja jokaisella osa-alueella on oma vastuuhenkilönsä, jolle yhteydenotot kyseisestä aiheesta halutaan ohjata. Jotta oikean henkilön tavoittaminen olisi mahdollisimman helppoa, jokaisella sivulla on aiheesta vastaavan henkilön yhteystiedot. 

  – Yhteystietojen hallinta on kätevää, sillä niiden päivittäminen tapahtuu keskitetysti: kun henkilön tietoja muuttaa hallinnasta, tiedot päivittyvät samalla jokaiseen kohtaan, jossa kyseisen henkilön tiedot ovat. Näin ollen yhteystiedot pysyvät ajan tasalla, eikä sivustolle jää pyörimään vanhoja yhteystietoja, kertoo Bettan verkkokehittäjä Kasper Koskenvirta

  Projektin osa-alueet

  Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoitus

  Projektin aluksi kartoitimme asiakkaan tarpeet, vaatimukset, toiveet ja ideat.

  Sivustorakenteen ja sisältökartan luominen 

  Loimme sisältökartan, jonka perusteella asiakkaan oli helppo hahmottaa, millaista sivustorakennetta ehdotamme. Suuren sisältömäärän vuoksi päädyimme valikkorakenteeseen, jossa klikkauksella aukeaa lisää alatason valikoita. 

  Ulkoasusuunnitelma

  Asiakas kuittasi ulkoasusuunnitelman ja sivuston rakennesuunnitelman ennen teknisen toteutuksen aloitusta.

  Tekninen toteutus

  Sivuston teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa otimme huomioon saavutettavuusdirektiivin vaatimukset.

   Lähetä Klausille viesti

   Kerron mielelläni lisää juuri teille sopivista digiratkaisuista. Soita tai lähetä viesti.

   Klaus Mäkelä

   Klaus Mäkelä

   Partner, Markkinointisuunnittelija
   050 327 0701
   klaus@betta.fi

    Lähetä Klausille viesti