Seuraamme sivustomme käyttöä evästeiden avulla. Voit hylätä tai hyväksyä ne.
Hyväksy

Verkkosivu-uudistus avaimet käteen -pakettina

Westpak Oy Ab:n verkkosivu-uudistuksen lähtökohtana oli tehdä kaikki uudelleen, paremmin kuin aiemmin, avaimet käteen pakettina. Westpak on vuonna 2008 perustettu joustopakkausmateriaalien valmistaja, jonka konttori ja tuotantotilat sijaitsevat Säkylässä, Satakunnassa.

Yhteistyömme Westpakin kanssa oli alkanut myyntimateriaalien
merkeissä, mutta myös verkkosivusto uudistus oli vieraillut palaveripöydässä
aiemminkin. Lopulta kun aika oli oikea, loimme alustavan budjettiarvion
laajasta kokonaisuudesta, jonka jälkeen siirryimme noudattamaan perinteistä
verkkosivu-uudistusprosessiamme.

Tavoiteworkshopin jälkeen olemme viisaampia uudistuksen laajuudesta,
budjetista ja mittareista

Verkkosivu-uudistus alkaa aina tavoiteworkshopista.
Joissakin tapauksissa workshoppeja on syytä pitää useampia, kuten Westpakin kanssa
järjestimme kaksi yhteistä tapaamista. Workshoppien aiheena oli
sivustouudistuksen tavoitteet sekä ominaisuudet. Koostamme palavereihin
valmiiksi vanhojen sivustojen analytiikat sekä suositeltavat ominaisuudet,
jolloin suunnittelusessiot pysyvät tehokkaina paketteina.

Westpakilta workshoppeihin osallistui johto sekä
suunnittelu- ja myyntitiimit. Verkkosivuston on syytä tukea sekä yrityksen omia
prosesseja, joten mitä laajemmalta skaalalta toiveita ja tarpeita saadaan
esille, sen parempi. Näiden pohjalta voimme kirjata välttämättömät
ominaisuudet, jotka sivustolle halutaan ja rajattua projektin laajuutta.

Erityisesti kannustamme workshoppeihin osallistumaan
myyntitiimejä, sillä lähtökohtanamme on aina auttaa verkkosivustouudistuksella
yrityksen myyntiä. Myyjillä on paras kontakti sekä nykyisiin että
potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin, jolloin sivuston sisältöön- ja
ominaisuuksiin voidaan kehittää myyntiä tukevia toimenpiteitä. Myynnilliset
mittarit ovat monelle yritykselle tulevaisuutta ajatellen houkuttelevin mittari
sivustouudistuksissa.

Kun tarvittavat ominaisuudet ja sivuston laajuus on kasassa,
pystymme vahvistamaan tarvittavan budjetin sivustouudistukselle.

Verkkosivu-uudistuksen rakenne- ja sisältösuunnittelulla vaikutetaan
käyttökokemukseen ja käyttäjäpolkuhin

Hyvä suunnittelu on kaiken perusta. Workshopeissa vedettyjen
suuntaviivojen perusteella lähdemme analysoimaan sivustolle toteutettavaa
rakennetta sekä reittejä, joita tavoiteltu kohderyhmä haluaa oletetusti
seurata.

Yksinkertainen päävalikko palvelee monesti loppukäyttäjää
parhaiten:

  • Etusivu
  • Palvelut
  • Referenssit
  • Yritys
  • Ota yhteyttä

Tässä rakenteessa on syytä huomioida, että sivustolle tullaan eri
reittejä ja käyttäjä ei välttämättä kertaakaan tule päätymään sivuston
etusivulle. Esimerkiksi hakukoneoptimoiduille referenssisivuille päätyy
käyttäjiä suoraan hakukoneista antamiensa hakusanojen perusteella. Kohderyhmänä
tälle segmentille voidaan asettaa myös suurempia odotuksia konversion suhteen.
Tästä syystä navigoitavuus sivuston alasivuilla tulee myös säilyä loogisena,
jotta tavoitteisiin päästään mahdollisimman tehokkaasti.

Laadukas verkkosivu-uudistus toteutetaan sisältö edellä

Sisältö on hyvä toteuttaa sisältösuunnitelman jälkeen ennen
verkkosivuston ulkoasusuunnitelmaa. Sivuston tulee näyttää visuaalisesti
hyvältä oikealla sisällöllä. Westpakin sivustolle toteutimme sisällöt suomeksi,
jonka jälkeen käännöstoimisto alkoi työstämään käännöksiä englanniksi ja
ruotsiksi.

Betta Digital Oy:n prosessikaavio verkkosivu-uudistuksesta
Infograafi onnistuneesta verkkosivu-uudistuksesta.
https://www.betta.fi/wp-content/uploads/2019-05-02-bettan-verkkotuotanto-fin.pdf

Westpakin uuden sivuston sisällöt suunniteltiin
ensisijaisesti palvelemaan sivuston käyttäjää. Sisällölliseen
hakukoneoptimointiin kiinnitimme huomiota erityisesti referenssitekstien
kohdalla. Kaikki sisällöt toteutettiin haastattelemalla Westpakin henkilökuntaa
sekä asiakkaita.

Etusivun sisältö muodostui sivuston muun sisällön osista.
Näin käyttäjä, joka saapuu suoraan etusivulle, löytää nopeasti etsimänsä.
Kuitenkin tavoitteenamme on vaikuttaa käyttäjän kulkuun sijoittelulla, mikäli
käyttäjä ei tiedä mitä etsii.

Tekninen toteutus aloitetaan vasta kun suunnitelmat on hyväksytty

Pidimme Westpakin kanssa eri työvaiheiden jälkeen
palavereja, jolloin pystyimme saman pöydän ääressä käymään suunnitellut
toimenpiteet läpi. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu tarvittaessa yksi
korjauskierros, jolloin toteutetaan kaikki muutokset kerralla. Näin prosessi
pysyy hallittavana molempien osapuolien kannalta.

Ennen teknistä toteutusta toimitimme Westpakille nähtäville
sivuston ulkoasusuunnitelman prototyypin muodossa. Prototyypissä asiakas pystyy
selaimella selailemaan sivustoa ennen kuin riviäkään koodia on kirjoitettu.

Betta Digital toimittaaa ulkoasusuunnitelman verkossa selailtavana prototyyppinä

Kun ulkoasusuunnitelmaan on tehty toivotut korjaukset ja
suunnitelma on hyväksytty alkaa tekninen toteutus. Tekninen toteutus on vaihe,
jonka monet mieltävät ”kotisivun tekemiseksi”, mutta tavoitteellinen
kokonaisuus sisältää huomattavan määrän muita toimenpiteitä.

Verkkosivu-uudistuksen toteutusvaiheessa huomioimme
asiakkaan toiveet sivuston hallittavuudesta sekä workshopeissa päätetyt
erikoiselementit myynnin edistämiseksi. Lisäksi toteutamme lukuisia teknisen
hakukoneoptimoinnin ominaisuuksia oletuksena asiakkaillemme, jotta sivusto on
lähtökohtaisesti kilpailijoiden sivustoa tehokkaampi. Tavoiteworkshopissa
nousee yleensä erityistoiveita esille myös optimointiin liittyen.

Valokuvaus ja videotuotanto onnistuu teknisen toteutuksen kanssa rinnakkain

Westpakilla oli verkkosivu-uudistuksen alkuvaiheessa vähän kuvia tuotantotiloistaan ja henkilökunnastaan. Suunnittelemalla tehokkaat kuvauspäivät, pystymme rakentamaan yritykselle laadukkaan oman kuvapankin, josta löytyy tulevaisuudessa kuvia sosiaaliseen mediaan ja mediatiedotteisiin. Kuvapankin täydentäminen onnistuu jatkossa ketterillä täsmäiskuilla. Yhden kuvauspäivän aikana kuvasimme Westpakin henkilöstöstä profiilikuvat sekä tuotantotiloista fiiliskuvia sivuston kuvitukseksi.

Etusivulle olimme suunnitelleet myös pienen videoelementin,
jonka tehtävänä on viestiä EGP-tekniikan laajaa väriavaruutta tekemättä
etusivusta levotonta ja tyylitöntä. Päätimme toteuttaa rauhallisen animaation
3D-mallintamalla, sillä animaatiossa ei voida nostaa yksittäisiä
asiakasbrändejä esille.

Viimeiset silaukset ja verkkosivusto on valmis julkaistavaksi

Asiakas on tässä vaiheessa osallistunut palavereihin, muutamaan haastatteluun sekä kommentoinut ja hyväksynyt suunnitelmat sekä käynyt valokuvattavana omissa tiloissaan. Näin laajan kokonaisuuden tilaaminen yhdeltä toimijalta säästää aikaa ja lopputulos on yhtenäinen, toimiva ja näyttävä.

Tutustu sivustoon osoitteessa westpak.fi.

Valitse siis kumppaniksi Betta Digital, jolta tavoitteellinen laaja kokonaisuus onnistuu avaimet käteen -pakettina.

Julkaistu: 16.8.2019

Jatka lukemista