Tavoitteellinen
Mainononnan suunnittelu

Toteutamme ja suunnittelemme yrityksesi mainoskampanjat. Suunnittelemme mainonnan tuottamaan tulosta verkossa ja perinteisessä mediassa. 

Mainonnan suunnittelu

Hyvin suunniteltu on lähes tehty. Mainonnan suunnittelulla säästetään harha-askelista aiheutuvia ajassa ja rahassa mitattavia menetyksiä. Kun mainos levitetään valitulle kohderyhmälle suunnitelluissa kanavissa, varmistetaan, että sen vastaanottajat ovat halukkaita näkemään ja ottamaan mainoksen viesti vastaan.

Mainonnan suunnitteluun kuuluvat kohderyhmien kartoitus, tavoitteiden asettaminen, viestien suunnittelu, mainoskanavien valinta ja niihin kohdentaminen sekä mittaus ja tulosten analysointi. Toteutamme mainonnan suunnittelua perinteisten kanavien lisäksi Googlen ja Facebookin mainosalustoihin.

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio antaa pisteen ostopäätökselle. Markkinoinnin automaatiolla on kolme tavoitetta: myynnin kasvattaminen, potentiaalisten asiakkaiden aktivointi ja saavutettujen asiakkaiden hoivaaminen. Suunnittelemalla ja toteuttamalla automaatioon pohjautuvia ratkaisuja varmistetaan, että asiakkaat löytävät sinun tuotteesi tai palvelusi pariin aina uudelleen.