Markkinointisuunnitelma
Emovet Oy:lle

Markkinointisuunnitelma auttaa yritystä keskittymään oleellisiin asioihin. Kustannuksien hallinta, kohderyhmien määrittely sekä markkinoinnin tavoitteet ovat helpommin hahmotettavissa, kun suunnitelma tulevalle vuodelle on kunnossa.

Emovet toimitti meille markkinointisuunnitelmansa ja meidän vastuulla oli digitaalisen markkinoinnin suunnittelu. Tarkoituksena oli kehittää suunnitelma, jota laajennetaan kuluvan vuoden mittaan. Näin kustannukset eivät painottuisi vain yhdelle kvartaalille. Lisäksi suunnitelmassa huomioitiin kustannustehokkuus sekä tulosten mittaaminen.

Uudessa markkinointisuunnitelmassa on nyt huomioitu laajasti kustannustehokkaat digitaalisen markkinoinnin työkalut:

  • Google AdWords
  • Youtube-mainonta
  • Sähköpostimarkkinointi
  • Facebook-mainonta
  • Uudelleenmarkkinointi